#

Matavimo vienetai


Kas yra praba?

Praba – santykinis tauriojo metalo kiekis lydinyje. Standartinį tauriojo metalo kiekį tauriųjų metalų lydiniuose nurodo Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) arba valstybės nustatytas matavimo vieneto standartas, kuris rodo lydinio, iš kurio pagamintas gaminys, vertingumą ir santykinį tauriųjų metalų kiekį lydinio masės tūkstantyje dalių (t. y. parodo, kiek tauriojo metalo yra 1 kg lydinio). Šio santykio ženklas (prabos ženklas) įspaudžiamas gaminyje. Tauriesiems metalams priskiriami auksas, sidabras, platinos grupės metalai.

Prabavimas – tauriųjų metalų, jų lydinių kokybės bei kiekybės, taip pat brangakmenių tapatybės ir charakteristikų nustatymas.

Lietuviška praba

Lietuvoje prabas ir prabavimą apibrėžia Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas. Lietuvos Respublikoje tauriųjų metalų ir brangakmenių bei jų gaminių valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos prabavimo rūmai šio įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatymas nustato leistinas prabas tauriųjų metalų gaminiams:

  • Platinos - 950.
  • Aukso - 375, 585 ir 750.
  • Sidabro - 800, 830, ir 925.
  • Paladžio - 500 ir 850.


Gaminiai turintys mažiau tauriojo metalo nei numatyta įstatyme negali būti realizuojami kaip tauriojo metalo gaminiai. Taip pat gaminiai, kuriuose atskiros detalės ne tauriojo metalo, ar detalių (pavyzdžiui, užsegimai) praba žemesnė, nei viso gaminio žymimas MET.

Pavyzdžiui: Lietuvos Respublikoje Įstatymo 7 straipsnyje nustatyta žemiausia sidabro praba yra 800, t. y. lydinyje turi būti ne mažiau kaip 80 procentų sidabro. Visi gaminiai, pagaminti iš sidabro lydinių, kurių sudėtyje yra mažiau nei 80 procentų sidabro, Lietuvoje negali būti realizuojami kaip sidabro gaminiai. Žemiausia sidabro praba – 800 praba yra nustatyta ir tarptautiniuose bei Europos standartuose, o taip pat ir Lietuvoje galiojančioje Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijoje.

Trojos uncija

Trojos uncija yra tradicinis brangiųjų metalų (pvz., aukso) masės matas

Trojos uncija (angl. Troy ounce) – masės matas, naudojamas brangiesiems metalams, parakui ir brangakmeniams sverti.

Žodis Troja čia reiškia Prancūzijos Trua (Troyes) miestą, kuris viduramžiais garsėjo savo mugėmis.

1 Trojos uncija lygi 31,1034768 gramo, trumpinys – ozt. Skiriasi nuo britų uncijos (angl. avoirdupois ounce), kuri lygi 28,3495225 g.